- Fake IP Indonesia + Ngôn ngữ Bahasa Indonesia

- Vào link: https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
+ Dòng 1: Điền email liên kết‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

+ Dòng 2: Điền tên đầy đủ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
+ Úp CMND lên

+ Dòng 4: Điền thần chú này:

Hello Tim facebook: Ini adalah kartu id saya. Saya berharap bahwa akan segera dikonfirmasi akun ini dengan informasi berikut

Gửi
➖➖➖➖➖
- Vào link: https://www.facebook.com/help/contact/1553947421490701

+ Dòng 1: Điền họ và tên đầy đủ

+ Dòng 2: Điền email liên kết

+ Dòng 3: Điền thần chú:

Hello Tim facebook: Ini adalah kartu id saya. Saya berharap bahwa akan segera dikonfirmasi akun ini dengan informasi berikut

Gửi
➖➖➖➖➖
- Vào link https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

+ Dòng 1: Điền họ và tên đầy đủ

+ Dòng 2: Chọn ngày tháng năm sinh đúng info

+ Dòng 3: Điền thần chú:

Hello Tim facebook: Ini adalah kartu id saya. Saya berharap bahwa akan segera dikonfirmasi akun ini dengan informasi berikut

+ Dòng 4: Điền email liên kết

Gửi
➖➖➖➖➖
Rep mail như sau:

Hello Tim Dukungan Pelanggan,
Pertama All, saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya atas bantuan dan dukungan ...
Masalah saya adalah bahwa akun FaceBook saya dinonaktifkan dan saya ingin meminta Anda untuk mengaktifkan kembali lagi.
Aturan dan peraturan dari FaceBook yang menentukan penggunaan fitur tertentu tidak sangat jelas bagi saya tapi setelah mengambil melihat di dalam Pusat Bantuan - bagian Spam, saya menemukan mengapa akun saya dinonaktifkan dan saya meyakinkan Anda bahwa penyebab memblokir rekening saya, yang merupakan penggunaan yang salah dari pesan fitur sesuai dengan peraturan Anda :
- Nama saya: tên fb của bạn
- Ulang tahunku: ngày tháng năm sinh
Kèm CMND gửi
Hóng Về :)) (khoảng 5 ngày tự nhả)
- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC :

BÌNH LUẬN

:)
:))
:D
=))
:(
:((
:o
^_^
^-^
/-f
^.^
/-g
;)
-_-
=_=
/-r
-.-
:p
/-o
/-hi
/-ok
/-clap
(y)
(3)

Một số lưu ý khi bình luận

Hãy bình luận 1 cách có văn hóa, lịch sự. Mọi bình luận bốc phốt, quảng cáo (mang tính spam) sẽ bị xóa

Bấm Thông báo cho tôi (Notify me) bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé

Sử dụng các biểu tượng cảm xúc theo kí hiệu của chúng tôi để thêm cảm xúc vào bình luận