Kết quả hình ảnh cho cp72h


TUT

▷ B1: Truy cập link 237: Link 237 nè

▷ B2: Fake ip Niu Zi lân + ngôn ngữ UK 

▷ B3: Chọn tệp CMND đã chuẩn bị úp lên rồi điền họ tên facebook vào và kèm Email
(Nếu login acc vào rồi thì khỏi điền Email)

▷ B4: Chờ 5p rep lại :

Hello Facebook Team, 
- I read Facebook's community standards, I think I do not violate the terms. 
- Maybe my Facebook account is disabled is wrong. 
- I hope Facebook will review and reactivate my account. 
- Below are some of my personal information. 
My name: (tên facebook)
My birthday: (ngày sinh)
(Kèm cmnd vừa úp lúc nãy nha)

---------------------------End-----------------------------------

Lâm dz

- - 2 bình luận
CHUYÊN MỤC :

BÌNH LUẬN

:)
:))
:D
=))
:(
:((
:o
^_^
^-^
/-f
^.^
/-g
;)
-_-
=_=
/-r
-.-
:p
/-o
/-hi
/-ok
/-clap
(y)
(3)

Một số lưu ý khi bình luận

Hãy bình luận 1 cách có văn hóa, lịch sự. Mọi bình luận bốc phốt, quảng cáo (mang tính spam) sẽ bị xóa

Bấm Thông báo cho tôi (Notify me) bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé

Sử dụng các biểu tượng cảm xúc theo kí hiệu của chúng tôi để thêm cảm xúc vào bình luận