Monday, May 14, 2018

Share TUT Rename Noname Mới Nhất [Update Tháng 5-2018]

Share TUT Rename Noname Mới Nhất [Update Tháng 5-2018]

1: Fake 1 CMND
B2: Vào link 333:  L I N K <=            
Tên : Lâmϟꪜꪜム    
Tên đệm : (để trống)
Họ : Nguyễn
B3: Đợi acc dính checkpoint tên giả.            
*Cách nhận biết dạng Checkpoint này : Vào lại acc thấy nó thông báo như sau: Chúng tôi sẽ cập nhật tên bạn thành Nguyễn.....gì gì đó
* Và dưới nút có 2 nút cho mình chọn, 1 là Cập nhật tên và 2 là Không cập nhật
B4: Nhấn chọn "Không cập nhật" và cứ nhấn tiếp tục thôi, nó sẽ đưa ta đến form rename khác (form này như 333 và điền được kí tự ẩn)
B6: Điền tên & KÍ TỰ và kẹp CMND đã chuẩn bị gửi lên thôi
Kí tự noname:  
Kí tự ẩn: ✓ ✓ ✓ ✿ ✪ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✩ ✫ ✬ ✭ ✯ ✰ ✱ ✲ ❃ ★ ⊰ Lâm ⊱ ✿ ✪ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✩ ✫ ✬ ✭ ✯ ✰ ✱ ✲ ❃ ✓ ✓ ✓ 
TUT BY: NQTL BLOG

0 Comments: