Tuesday, July 16, 2019

TUT Rename Noname Bằng Link 333 Không Cần CPTG - Trường Lâm Official♪

TUT Rename Noname Bằng Link 333 Không Cần CPTG - Trường Lâm Official♪

TUT:
- Chuẩn Bị: CMND or ID Card
LabanKey Cho Dễ Làm
B1: Đổi Ngôn Ngữ Sang US.
B2: Vào Link 333 Và Điền Full Info Nhé
Link 333: tại đây
( chọn cái thứ 2 - Up cmnd)
B3: Copy hết kí tự và dán vào
Link kí tự : tại đây
Xem video hd

0 Comments: