Saturday, August 31, 2019

Unlock 723 - 582 Từ CP72H Đá Sang - Trường Lâm IT - NQTL Blog

Unlock 723 - 582 Từ CP72H Đá Sang - Trường Lâm IT - NQTL Blog

Đăng kí kênh hộ mình nhéNhằm cứu vãn sự đen đủi của bạn thì hôm nay TruongLamIT sẽ share cho anh em TUT Unlock 723 - 583 từ CP72H sang nhé.

CP72H Là gì?

Trong mấy năm trở lại đây, chắc anh em cũng không xa lạ gì nhỉ ☺️

CP72H là một dạng kiểm tra bảo mật, nhằm tránh số lượng tài khoản ảo. Và nếu bạn đen đủi thì tất nhiên là liếm luôn cái CP72H vào mặt.
Checkpoint 72h
Cách Unlock Dạng 723 - 583 Từ CP72H Sang?

Bước 1 - Fake IP:

Anh em fake cho mình IP Poland (Ba Lan) + NN Trung Quốc Giản Thể.

Bước 2 - Các Link Unlock:

Sẽ có 4 link contact của Facebook nhé.

#Link1: Link Contact 252


Dòng 1 : Unlock Account Facebook

Dòng 2 : Email Acc Die Nha 

Dòng 3 : AE Điền Dòng này 
这是一个主要的图像账户,我已经想象,但不了解它,通过挑战常见问题解答
请查看ID并恢复帐户!
感谢支持

Dòng 4 : AE Chọn : 是 

#Link2: Link Contact 339:
    - Dòng 1: Up CMND
    - Dòng 2: Điền email acc bị die

#Link3: Link Contact 907
     - Dòng 1: Điền email acc die
     - Dòng 2: Tên acc die
     - Dòng 3: Up CMND lên

#Link4: Link Contact 439
     - Dòng 1: Điền email acc die
     - Dòng 2: Tên acc die
     - Dòng 3: Up CMND lên
     - Dòng 4: Copy cái này rồi dán vào:
这是一个主要的图像账户,我已经想象,但不了解它,通过挑战常见问题解答
请查看ID并恢复帐户!
感谢支持

1 comment: