Wednesday, March 18, 2020

Facebook Lite 189.0.0.9.127

Facebook Lite 189.0.0.9.127

Facebook Lite

Giữ liên lạc với bạn bè nhanh hơn và dễ dàng hơn bao giờ hết với ứng dụng Facebook Lite! Sử dụng Facebook Lite như một ứng dụng bạn bè để kết nối và theo dõi mạng xã hội của bạn. Ứng dụng Facebook Lite nhỏ, giúp bạn tiết kiệm dung lượng trên điện thoại và sử dụng Facebook trong điều kiện 2G. Nhiều tính năng cổ điển của Facebook có sẵn trên ứng dụng, chẳng hạn như chia sẻ trên dòng thời gian, thích ảnh, tìm người và chỉnh sửa hồ sơ và nhóm của bạn. Các tính năng cụ thể bao gồm:

Hỗ trợ Android
{4.0 và UP}
Phiên bản Android được hỗ trợ : -
Jelly Bean (4.1 .4.3.1) - KitKat (4.4 Mạnh4.4.4) - Lollipop (5.0 Phiên bản 5.0.2) - Marshmallow (6.0 - 6.0.1) - Nougat (7.0 - 7.1.1) - Oreo (8.0-8.1) - Bánh (9.0)

Tải xuống APK Facebook Lite 189.0.0.9.127 cho Android

0 Comments: