Wednesday, March 18, 2020

X Launcher Prime With OS Style Theme & No Ads 3.0.6 Paid APK For Android

X Launcher Prime With OS Style Theme & No Ads 3.0.6 Paid APK For Android


X Launcher Prime With OS Style Theme

X Launcher được thiết kế dựa trên chủ đề kiểu iOS12 mới nhất, mang đến cho điện thoại của bạn giao diện của Phone X mà không cần quảng cáo.

Nó hoàn toàn có thể thay đổi giao diện và hoạt động của điện thoại, mang lại cho bạn trải nghiệm chưa từng có.

Đặc điểm:
* Không có quảng cáo
* Trung tâm điều khiển kiểu OS12
* Chủ đề khác nhau
* Bộ hình nền và biểu tượng mới nhất
* Trình quản lý ứng dụng mạnh mẽ
* Thư mục kiểu Apple
* Ẩn ứng dụng
* Tiện ích thời tiết và thời tiết

Download X Launcher Prime With OS Style Theme & No Ads 3.0.6 Paid APK For Android

0 Comments: